Taipoks erineb tavapoksist peamiselt suurema kontaktpunktide arvu ja sellest tuleneva erineva jalgadetöö poolest. Taipoksijad liiguvad ringis aeglasemalt, kuid peavad keskenduma enamatele vastase piirkondadelele.