Tänaseks võistlusspordiks arenenud vaimne kunst arendab lastel ja noortel lisaks kehalisele koordinatsioonile ka oskust vastutustundlikult käituda ning suhtuda viisakalt ja austusega mitte ainult oma sõpradesse, vaid ka oponentidese.

 

Tutvu treeneriga