Oleme Pirita Marina Hotel & Spa spordiklubi, mille nimes elab ühtlasi edasi hotelli sünnijärgne nimi “Sport.”

Oleme suunatud mitte üksnes hotelli külalistele, vaid meie põhiline suund on mitmekülgsete sportimisvõimaluste pakkumine Tallinna ja Harjumaa elanikele.

Meie avarad ruumikompleksid on sobivad erinevas vanuse, taseme ning eesmärgiga sportlastele – lisaks professionaalse instruktori poolt läbi viidavatele algajate ning edasijõudnute treeningutele oleme avatud ka omal käel treenijatele ning sportlikku lõõgastust otsivatele kontoriinimestele.

Tunnustuseks meie tööle on ka meie ruumides treenivad professionaalsed spordiklubid.

Tutvuge spordialadega, mida meie juures harrastada saab ning inspireeruge. Ootame teid!